F 7 MUSEUM - TVÅ MUSÉER I ETT!

F7 Gårds och Flottiljmuseum är ett av försvarsmaktens så kallade traditionsrum. 
Men vi är mer än så.
Ett traditionsrum är normalt ett mindre förbandsknutet museum eller rum där man har lite minnessaker från förbandets historia.
Men vårt traditionsrum är också ett riktigt museum.
Eller rättare sagt två.
Museet består av F 7 Gårds och Flottiljmuseum och Villastadens museum i och kring Gula Villan.

Museet bevarar traditionerna från:

  • Såtenäs uråldriga säteri
  • Skaraborgs Flygflottilj, F 7
  • Västgöta Flygflottilj, F 6 
  • Göta Flygflottilj, F 9
  • Första Flygeskadern, E 1

Aktuellt