TILL MINNE – 75 ÅR SEDAN 

 
Den 18/11-1947
förolyckades 21 flygare, och övriga 4 ombord skadades svårt i den värsta olycka som drabbat Flygvapnet.
 
Flottiljerna F 7 och F 6 som ingår i vårt traditionsansvar drabbades värst i den flygolycka som kallas Salernoolyckan, efter staden Salerno i Italien.
 
Mängder av anhöriga drabbades, inte bara familjerna till de omkomna, utan även anhöriga till de skadade som överlevde och kollegor inom Flygvapnet. Många minns olyckan och sorgen finns kvar hos dem.
 
Vi på Skaraborgs Flygflottilj och F7 museum har i alla år levt med denna olycka som tog så många av våra framtidshopp. Vår Salerno-utställning är just nu stängd då muséet renoveras, men med denna film och denna text vill vi hedra alla offer, alla som drabbats och de som omkom.
 
Vi tände denna blåsiga dag
21 ljus för alla omkomna, och 4 ljus för alla överlevande. Alla förtjänar våra tankar denna dag. Det är vårt sätt att ge stöd till de anhöriga och kollegor som fick leva med minnena.
 
Idag tänker vi också på alla andra omkomna vid de olyckor som skett under åren sen militära flyget uppstod i Sverige, och på deras anhöriga och kamraterna. Ingen nämnd ingen glömd.
 
Till vår hjälp har vi i filmen, förutom vår flottiljchef överste Adam Nelson, även en erfaren fanbärare, Evert Kagerin, 96 år. Han var med som hedersvakt vid begravningsceremonierna de där dagarna för 75 år sedan.
Nu är han åter hedersvakt vid de brinnande ljusen vid flottiljens gravsten i Tun.
 
F7 gårds och flottiljmuseum