FÖRSTA FLYGESKADERN, E 1,  &  VÄSTGÖTA FLYGFLOTTILJ, F 6

FÖRSTA FLYGESKADERN, E 1,

...kallad Attackeskadern och ÖB:s Klubba, var en flygeskader inom svenska flygvapnet. Första flygeskadern var den samlade benämningen på de attackflottiljer som gemensamt skulle genomföra tyngre attackföretag i händelse av krig. Den kallades populärt ÖB:s klubba och var som ni förstår direkt underställd Sveriges ÖB. Förutom attackflyget hanterade E 1 transportflyget och man styrde även inom spaningsflyget. E 1 var med andra ord central i försvaret av Sverige mellan 1942-1995 då organisationen fanns.  Nu finns bara rester av de hemliga platserna kvar, bl.a. Stabsplats Björn. Och E 1 Kamratförening finns också kvar för dem som arbetade inom eskadern.

Nu finns bara rester av de hemliga platserna kvar, bl.a. Stabsplats Björn. Och E 1 Kamratförening finns också kvar för dem som arbetade inom eskadern.
E 1 är historien om det hemliga flygvapnet. E 1 övningsstabsplats avslöjades av Sveriges störste spion, Stig Wennerström, men levde kvar för övning. I krig skulle man till en annan plats. Mycket mer hemlig. E 1 är med andra ord hemligheternas organisation och inga bilder togs. Folk vågade inte. Så hemligt var det på Första Flygeskadern, E 1

VÄSTGÖTA FLYGFLOTTILJ, F 6

..bildades den 1 juli 1939 i Karlsborg och det blev lätta bombflygets mecka i början innan man blev attackflottilj. Smeknamnet blev "Brutala Västgötaattacken". Flottiljen hann tyvärr inte bli 60 år, men ändå lever F 6 kvar i mångas hjärta, och inom F 7 än idag. I Karlsborg driver F 7 flygplatsen där bl.a. K 3 verkar med sina obemannade spaningsflyg (UAV). Västgöta Flygflottilj var en stolt flygflottilj och en värdig kämpe om att bli först med både Viggen och Gripen. Så blev det dock inte. Karlsborg och F 6 historia är väl värd att lära sig mer om. Besök Fästningsmuseet i Karlsborg där F 6 Museum finns.