Öppettider 2021
16 SEPT till 18 NOV

Torsdag / Thursday: 15.00-19.00


STÄNGT:    19 nov 2021 - 28 APRIL 2022   (pga renovering)


Öppettider 2022
1 MAJ till 11 SEPT

Torsdag / Thursday: 15.00-19.00
LÖRdag
 / Saturday
: 13.00-16.00

SÖNdag / Sunday: 13.00-16.00

12 sept 2022 till 30 april 2023
Torsdag / Thursday: 15.00-19.00

Under vintersäsong har vi endast torsdagsöppet. 
Öppettiderna kommer senare endast uppdateras via Facebook.

 

KONTAKT / BOKNINGAR:  E-mail:  F7-museum@mil.se

Det blir...

CAPRONI TILL F7

Besök vår uppskattade specialutställning
Om tiden 1940-1945 med flygplnet Caproni Ca.313 och dess öde

Succeutställningen STÄNGER 18 NOVEMBER 2021. 

SKYNDA PÅ ni som missat vår hyllade utställning att hinna besöka oss. 


händelser med Caproni som på F 7 fanns i alla versionerna
med svenska namnen B 16, S 16, T 16 och Tp 16.
Lär känna hur det gick och varför
det blev som det blev.

SE berättelsen om
kriget, köpet, flygegenskaperna,
felanvändning, haverier och människoöden.

Läs om tekniken och studera våra utställningsföremål.


1940 kom CAPRONI till F 7

Inom något år uppstod SMEKNAMNET "MACARONIN" 
och
öknamnet "Flygande Likkistan"
på flygplanet som samtidigt var både älskat och smädat.
Flygplanen flögs på Såtenäs av F 7 och senare i regi av F 11.
Ett älskat och fruktat flygplan!

Caproni Till F7 2018-2019.pdf


F 7 Gårds och Flottiljmuseum
- ett av försvarsmaktens fastställda traditionsrum -

Muséet bevarar traditionerna från:
- Såtenäs uråldriga säteri,
- Skaraborgs Flygflottilj, F 7
- Västgöta Flygflottilj, F 6
- Göta Flygflottilj, F 9
- Första Flygeskadern, E 1

BESÖK OSS

Lär dig historien om Såtenäs och F 7

Såtenäs före godset blev flygflottilj

Såtenäs Säteri

Såtenäs är känt som gods, ett så kallat säteri, sedan år 1392. Såtenäs var ett av de finaste mönsterjordbruk Sverige haft med avel,  lantbruksskola, tegelbruk, egen järnväg och hamn. Smaka på det...

Den stora herrgården är byggd på 1780-talet och byggdes ut och om kraftigt 1915.

Förr hade gården två flygelbyggnader och en enorm park. Idag återstår en av dessa flyglar.

Flera kända godsägarfamiljer har bott på Såtenäs gods och i dess Herrgård. Den först kända ägaren var, år 1392, väpnaren Harald Lake. Den siste civile godsägaren var H.M. Konungens Hovjägmästare, Peder Andreas Lund. Han var en karismatisk dansk herre med mycket järn i elden. Och han var omtyckt av arbetarna. Mellan dem kan vi lista släkterna Posse, Stenbock och Kylberg bland alla. Kylbergarna var alla konstnärliga. Flera av dem är idag kända konstnärer.

Livet på Såtenäs

Livet på Såtenäs Säteri har varit av många skilda nivåer, allt från godsherren med familjer, jägmästaren, inspektorn, rättare, Stallmästaren, tegelmästaren, mejeristen, lärare & elever, täckdikningsförmanen, snickare & elektriker, gårdsfolk, fruntimmer, arbetare, drängar, barnarbetare och statarna.  

Det var ett fridfullt men arbetsamt liv på den stora gården. Allt måste göras. Och företagsamma var man. Det inser man snabbt.

Auktionen 1939

Staten köpte det enorma godset 1938 för 685.000 kronor. Med i köpesumman kom att de anställda i godset skulle få bo kvar inne på Såtenäs även efter det blivit flottilj.

I april 1939 stod den stora fem dagar långa auktionen. På gården fanns ca 350 nötkreatur, 50 ardennerhästar och 250 svin. Dessa skulle under dessa dagar försäljas på aukrionen som blev den största i mannnaminne ledd av den kände auktions-utroparen Henning Nilssson.

Skaraborgs Flygflottilj under äldre tider

F 7 blir till

Att hitta en flottilj. Sökande efter plats tog flera år. Sökandet innebar flera namnändringar, från Värmlands, via Göta till nya namnet Skaraborgs Flygflottilj. Vi berättar också om hur åkrar blev flygfält, byggnader växte upp som svampar överallt. Skjutfält röjdes, mässar intogs, trångboddheten första åren, nybyggarandan och stoltheten under chefen Folke Ramströms ledning. Vi får inte missa att det berättas även om flottiljorder
nr 1, från 1 juli 1940.

Länk kommer snart:
Att hitta en flottilj

B 16 Caproni till F 7

Detta beryktade flygplan som blev förknippat med F7 och som trots att det varit ett utmärkt flygplan fick namnet "Flygande Likkistan". Ett älskat flygplan med några nackdelar men med många fördelar.

Flygplanet kom hit 1940 och fanns på flottiljen fram till 1945 i F 7 och senare F 11 regi.

Det finns så mycket myter om planet så det förtjänar en egen sida och en egen utställning.

Länk kommer snart om:
B16/T16/S16 Caproni på F7

Propeller-eran

Legendariska flygplan som brummat över fälten på Såtenäs.

Olika modeller från små till stora. Från B 4 till B 18B. Jo, det fanns fler där emellan, nämligen B 5, B 17, och A 21A. Men det fanns även skolflyg så som
SK 11, SK 12, SK 15, SK 14, SK 16, och slutligen SK 50 och under jeteran SK 61. B 18B var det tunga bombflyget som även var attackplan med sina raketer. Det var ersättaren till B 17 , även im några A 21A smög sig in emellan.

Livet på F 7

Livet utvecklades med annat än bara flygplan på flygflottiljen under de första 15 åren. Hur Såtenäs villastad blev till och hur livet tedde sig lär du dig av våra guider. Det började med kriget. Det fortsatte med familjelycka och ett större samhälle på Såtenäs. Många bodde här och många växte upp lyckliga med mängder av minnen från trakten.

Stoltheten är stor att ha växt upp på F7 Såtenäs.

Jet-flygplanens tidevarv.

Reaflygplanen förändrar

Reaflygplanen kom 1951. Därtill byggdes landningsbanor i betong och asfalt. Mycket annat förändrades.

Här berättas också om de första reaplanen, eller jetflygplanen som vi säger nu, A 21R och A 29B vilka var ryggraden i svenska attackflyget då.

A 21R blev utmärkt som attackflygplan med dess stabila flygegenskaper, trots att den drog slut på bränsle allt för fort. Men det finns en hemlighet...

A 29B Tunnan känner väldigt många till. Tunnan var vasst och det snabbaste planet ett tag.

Lansen tidevarv

Vi var inte först med Lansen, men Lansen blev en mångårig trotjänare. På F 7 var det Lansen i attackversionen A 32A som gällde. Endast ett flygplan finns kvar som går att få i flygbart skick. Det renoverades av F 7 Kamratförening för ett tiotal år sedan, men det är ännu lite som återstår innan det kan flyga. Kanske hamnar flygplanet inom muséets väggar snart.

Däremot har F 7 haft tre flygande J 32B stationerade på F 7 sedan Malmens målflyg lades ned. De ägs numera av Saab och drivs av ideella föreningen SwAFHF. Museet har också en J 32B att visa upp ute.

Viggen, Viggen i luften är

Från den 2 februari 1967 och ända till 1998 var Viggen en naturlig del av livet på F 7. Denna majestätiska maskin. Detta älskade flygplan. Ja, fråga vem som helst som sett Viggen flyga . Alla har de respekt för denna svenska mastodont till stridsflygplan, som i tur och ordning kom i rollerna
- ATTACK
- SKOLFLYG
- HAVSSPANING
- FOTOSPANING och
- JAKT.


På F 7 var det främst Attack-viggen man använde, men alla versioner utom jaktviggen har varit stationerade på F 7. Och vi var först och störst i Sverige med Viggen.

Gripenflottiljen

Även Gripen var först på F 7. Flottiljen provade ut Gripen i Linköping innan de flyttades hit 1997. Från 1998 är Gripen i ordinarie tjänst på F 7. De har funnits i alla versioner från A till D på flottiljen, och F 7 blir kanske först med Gripen E.

Museet har ett eget JAS 39A Gripen-flygplan att beskåda utanför våra dörrar tillsammans med en Viggen och en Lansen. Historien om Gripenflottiljen är fängslande och bred. Det finns mycket att förtälja om de versioner som nu är museum.

TRANSPORTFLYGET PÅ F 7

HEMLIGHETER - I KRIGETS F 7

TIDIGA TRANSPORTFLYGET

Transportflygets vagga i Sverige får väl ändå sägas vara Såtenäs. Redan tidigt 1940-tal placerades transport-flyg här i form av in-lånade Junkersflyg-plan och egna B 3 och Tp 9. Dessa ersattes så småningom av Douglas DC-3 i C-47 version. Ända till in på 1980-talet fanns här DC-3.

HERCULES TUNGLASTAREN

1965 fick F 7 sin första C130 Hercules (TP84). Det skulle så småningom bli hela 8 st. Nu finns 6 kvar i drift. Men även andra flygplan fanns i F 7 gedigna arsenal av olika transport och special-flygplan från Tp 83 Pembroke till S 100 Saab 340 och statsflygets Tp 102 Gulfstream flygplan som alla tillhör F 7 sedan många år.

NÖDLANDARE & INTERNERING

Under brinnande världskrig nödlandade många flygplan i Sverige, och även på Såtenäs.
En hel del av de som landat på andra platser flyttades senare med sin besättning till Såtenäs, som under krigsåren hade stora fält fulla av internerade flygplan, där en del var mycket skadade. Vi berättar om några av dessa enastående öden.  
Kom även och titta på vår fotoskatt med s k "nödlandare".

HEMLIGHETER

F 7 var också en hemlig plats.

På nätterna hände det saker hela tiden. Detta på den hemliga platsen LONG13. Såtenäs kallades så när det var hemliga mellanlandlningar här. Tyvärr fanns även här spioner. Detta trots att man letade frenetiskt. Lär dig mer om spionerna och hemligheterna. Om hemlig last och hemliga passagerare i bombluckorna på de hemliga flygplanen.

Spioner fanns också. Stig Wennerström var inte den ende bekräftade spionen. Han var länge misstänkt, men blev slutligt avslöjad först långt senare. Fler spioner är omnämnda i arkiven.

MUSEUM GULA VILLAN OCH SÅTENÄS VILLASTAD

ETT UTSÖKT LITET MUSEUM I SKÖN HARMONI.

Gula villan är den enda av de gamla villorna som byggdes 1940-1942 i Såtenäs Villastad till flottiljens personal. Huset på 54 kvadratmeters boyta plus källare är omsorgsfullt renoverat och inrett i 1940-tal. Initiativtagare till detta museum var dåvarande museiintendenten Raymond Andersson. Tack vare honom så kan vi nu för bokade visningar visa upp villan som ett upplevelsemuseum. I villan får besökare titta, känna på och njuta av atmosfären. De fina kläderna, inredningen, köket, övriga rum och beredskapsutställningen i källaren.

Besök bokas via museet, och det går även att i stora museilokalen visa intresse för personalen, så öppnar vi för besök. Allt för din skull. Så njut och upplev den fina atmosfären.


LÄNK: KUNGL GÖTA FLYGFLOTTILJ

Än så länge hänvisar vi helt till den utmärkta websidan Kungliga Göta Flygflottilj, F9

F 9 INNAN SÄVE

En stor del av F 9 verksamhet bedrevs från bl.a F 7 Såtenäs mellan 1940-1943. Detta var innan Säve vart klart att börja använda. Men även andra platser fick låna ut hangarer och kaserner till F 9 personalen.

F 9 PÅ SÄVE

Läs mer på Kungliga Göta Flygflottilj , F9 websida.

FÖRSTA FLYGESKADERN, E 1

FÖRSTA FLYGESKADERN, E 1,

...kallad Attackeskadern och ÖB:s Klubba, var en flygeskader inom svenska flygvapnet. Första flygeskadern var den samlade benämningen på de attackflottiljer som gemensamt skulle genomföra tyngre attackföretag i händelse av krig. Den kallades populärt ÖB:s klubba och var som ni förstår direkt underställd Sveriges ÖB. Förutom attackflyget hanterade E 1 transportflyget och man styrde även inom spaningsflyget. E 1 var med andra ord central i försvaret av Sverige mellan 1942-1995 då organisationen fanns.  Nu finns bara rester av de hemliga platserna kvar, bl.a. Stabsplats Björn. Och E 1 Kamratförening finns också kvar för dem som arbetade inom eskadern.

Nu finns bara rester av de hemliga platserna kvar, bl.a. Stabsplats Björn. Och E 1 Kamratförening finns också kvar för dem som arbetade inom eskadern.
E 1 är historien om det hemliga flygvapnet. E 1 övningsstabsplats avslöjades av Sveriges störste spion, Stig Wennerström, men levde kvar för övning. I krig skulle man till en annan plats. Mycket mer hemlig. E 1 är med andra ord hemligheternas organisation och inga bilder togs. Folk vågade inte. Så hemligt var det på Första Flygeskadern, E 1

VÄSTGÖTA FLYGFLOTTILJ, F 6

VÄSTGÖTA FLYGFLOTTILJ, F 6

..bildades den 1 juli 1939 i Karlsborg och det blev lätta bombflygets mecka i början innan man blev attackflottilj. Smeknamnet blev "Brutala Västgötaattacken". Flottiljen hann tyvärr inte bli 60 år, men ändå lever F 6 kvar i mångas hjärta, och inom F 7 än idag. I Karlsborg driver F 7 flygplatsen där bl.a. K 3 verkar med sina obemannade spaningsflyg (UAV). Västgöta Flygflottilj var en stolt flygflottilj och en värdig kämpe om att bli först med både Viggen och Gripen. Så blev det dock inte. Karlsborg och F 6 historia är väl värd att lära sig mer om. Besök Fästningsmuseet i Karlsborg där F 6 Museum finns.